Ostaš

Posted in Polická pánev

Nemám rád slova pokořit nebo zlomit. Kohokoliv, cokoliv. Můžu pokořit kamarády? Můžu pokořit manželku? Můžu pokořit něco, co mám v oblibě? Jak bych pak mohl pokořit horu? Lidé přece chodí do hor hlavně proto, že se jim tam líbí. Pravda, jsou typy, které si tam jdou napravit svoje mindráky. Tím, že „pokoří“ nějakou cestu, stěnu, sami před sebou stoupnou v ceně. Lituju je….

Ostaš

Posted in Polická pánev

Věřím na mystiku hor. S úctou beru to, co dávají, a snažím se nedělat nic, čím bych jim mohl škodit. Jsem přesvědčen, že když člověk respektuje prostředí, bez nadřazenosti a opovržení, může se v něm pohybovat bezpečně a dosáhnout svého cíle. V přírodě není žádný tvor, který by se mohl cítit pánem nade vše. Každý je jenom malým dílem světa; jsme pouhé hračky přírody. Měli bychom se bát. S rozumem…