Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě je barokní kaple nacházející se na vrchu zvaném , nedaleko města Broumova, v katastrálním území Hlavňov města Police nad Metují u trojmezí dalších dvou obcí.

Umístění kaple

Poutní kaple Panny Marie Sněžné a tvoří na severním zalesněném hřebenu Broumovských stěn osamocený celek nad okolní krajinou. Od Police nad Metují je vzdálena přibližně 3,5 km severovýchodně a od Broumova zhruba 5 km západně.

Popis poutní kaple

Barokní kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

Při pohledu na půdorys kaple zjistíme, že působí zdáním pěticípé hvězdy. Uvnitř je však kruhová, hvězdu vytváří z kruhu vyčnívajících pět cípů. Na vnitřní stěně kupolovité střechy je modře vymalovaný strop se zlatými hvězdami. Vnitřní vybavení pochází z druhé poloviny 19. století. Ke kapli taktéž patří skalní terasa, která je 40 m dlouhá. Běžně se zde dá dohlédnout do Polska. Další místa pozorování jsou zanesena na panoramatické tabuli, která je součástí skalní terasy.

Historie Hvězdy

V roce 1670 v severní části Broumovských stěn byl pro účely pocestných vztyčen dřevěný kříž, na kterém byla připevněna pozlacená hvězda (v nadmořské výšce okolo 760 metrů). Skutečně lidé, kteří přecházeli hřeben tzv. , se začali orientovat podle zdaleka viditelné pozlacené hvězdy. Kořeny pojmenování tohoto místa tedy sahají někam do těchto dob.

V roce 1731 nařídil břevnovsko-broumovský opat Otmar Zinke na místě kříže postavit z velkých pískovcových bloků kapli Panny Marie Sněžné. Projektoval ji Kilián Ignác Dientzenhofer. Stavba byla dokončena v roce 1733 a rychle se stala velmi oblíbenou zastávkou poutníků. Josefínské reformy ji v roce 1787 nařídily odsvěcení (zrušení) a následné zbourání. Odstranění stavby by však bylo velmi nákladné, a tak polický občan, který ji získal v dražbě, pouze nechal vyklidit vnitřek. I tak kaple utrpěla značnou ztrátu a začala chátrat, resp. stávat se zříceninou.

Záchrana přišla až roce 1852 a to na základě snažení poustevníka a hlavně opata Jana Rottera. Kapli opat odkupuje a opravuje. Při této příležitosti nechal opat postavit ještě vedle kaple horskou chatu ve švýcarském stylu. Hvězdu v současnosti může navštívit i automobilista, poněvadž parkoviště je umístěno cca 250 m od vrcholu.

Hlavní pouť se koná vždy v sobotu dopoledne po 5. srpnu.

Galerie

Odkazy

Literatura

  • Broumovská skupina kostelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera : stručný průvodce. Brno: Collegium pro arte antiqua, 2000. 28 s. ISBN 80-239-4365-0. 
  • kolektiv autorů. Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu : k 300. výročí narození K. I. Dientzenhofera, katalog výstavy ve Valdštejnské jízdárně. Praha: Národní galerie v Praze, 2000. (Katalogy 38). ISBN 80-7035-003-2. 
  • CECHNER, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Broumovském. Praha: Archeologická komise při České akademii věd a umění, 1930. S. 282-284. 
  • Zdeněk Boháč. Poutní místa v Čechách. Praha: Debora, 1995. 286 s. ISBN 80-85923-07-6. Kapitola Hvězda. (čj) 
  • Irena Dibelková. Navštivte poutní místa v Čechách. Praha: Olympia, 2004. (Katalogy 38). ISBN 80-7033-844-x. 
  • PROKOP, Bohumír; KOTALÍK, Jiří T.; SŮVA, Pavel. Broumovská skupina kostelů : průvodce školou českého baroka v kraji pískovcových skal. Vernéřovice: Modrý anděl, 2007. 37 s. ISBN 978-80-254-6311-6. S. 32-33. (česky, německy, anglicky) 

Související články

Externí odkazy