Křížový vrch – Zřícenina kostela Panny Marie

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/165845/virtual/www/wp-content/plugins/rdp-wiki-embed/bl/rdpWEContent.php on line 377

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/165845/virtual/www/wp-content/plugins/rdp-wiki-embed/bl/rdpWEContent.php on line 377

Křížový vrch (německy Holsterberg) leží nedaleko Adršpachu respektive Dolního Adršpachu a je částečně tvořen nevelkým skalním městem s dvěma pásmy pískovcových věží a stěnou Štít.

Křížová cesta

Na vrch vede Křížová cesta ze 17. století se souborem litinových reliéfů restaurovaných v polovině osmdesátých let 20. století. Na vrcholu na kamenném podstavci je s plastikami tří svatých – Anny, Josefa a Jana Nepomuckého – umístěn železný kříž z poloviny 19. století.

Přírodní rezervace

V prostoru vrchu se nachází přírodní rezervace Křížová cesta.

Horolezectví

Pískovcová skalní oblast Křížového vrchu je hojně horolezecky využívána. Celkem je zde popsáno 981 lezeckých cest. Zcela bez omezení je přístup na Jižní věž a křížový hřeben, zatímco na Zdoňovském oblouku platí ve větší míře časová omezení nebo úplný zákaz a na Zdoňovské Hejdě, která je součástí II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, lezení nebylo povoleno ani v minulosti.[2]

Odkazy

Reference

  1. Břetislav Balatka, Jan Kalvoda - Geomorfologické členění reliéfu Čech (Kartografie Praha, 2006, ISBN 80-7011-913-6)
  2. Skalní oblasti ČR:Křížový vrch [online]. [cit. 2018-01-17]. Dostupné online. 

Externí odkazy

 

Kostel Panny Marie (Zdoňov)

 

Kostel Panny Marie je bývalý poutní kostel stojící na vrchu Kopeček (kóta 587 m n. m.) v jižní části obce Zdoňov, nedaleko Křížového vrchu.

Historie kostela

Původně na místě dnešního kostela stávala pouze dřevěná kaple, která byla v roce 1667 nahrazena právě tímto jednolodním barokním poutním kostelem. Po josefínských církevních reformách byl kostel v roce 1786 uzavřen a císařským dekretem oficiálně zbaven své funkce. Několik let po tomto aktu byly prostory kostela využívány jako sýpka. Kvůli odlivu poutníků nebyly na budově kostela prováděny žádné opravy, což způsobilo jeho rychlé chátrání. V roce 1870 bylo rozhodnuto, že z bezpečnostních důvodu bude z kostela sejmuta značně poškozená střecha a veškerý jeho dochovalý inventář bude rozprodán v dražbě.

Galerie

Odkazy

Literatura

  • CECHNER, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Broumovském. Svazek XLV.. Praha: Archaelogická komise při České akademii věd a umění, 1930. 352 s. Dostupné online. Kapitola Zdoňov (Merkelsdorf) : Kostel P. Marie, s. 337-339. 

Externí odkazy

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email